„Kai tau pasiūlo prisidėti, kiek tu gali, prie tokių iniciatyvų, tu neturi teisės atsisakyti, nes tai būtų neadekvatu. Juo labiau kad aš išgyvenu nuoširdžią empatiją užsikrėtusėms ŽIV žmonėms. Be to, mes susiduriame su dideliu neišmanymu visuomenėje, žmonės iš karto nuteisia ŽIV nešiotojus kaip asocialius, užribio žmones ir panašiai. Bet tai gali iš esmės nutikti bet kam, kaip ir hepatito virusas. Todėl aš manau, kad neprisidėti prie to negalima, negražu ir šitaip reaguodami į šią problemą tokie žmonės kaip aš, kiti, kurie „paskolina savo balsą, mes ne tik reiškiame empatiją tiems žmonėms, bet ir populiariname problemą, atkreipiame į ją dėmesį tokiu būdu tikėdamiesi, kad tos problemos bus sprendžiamos efektyviau.“

Apie projektą  

Nors Lietuvoje dažniau ir atviriau kalbama apie ŽIV, patys sergantieji vis dar vengia viešai dalintis savo istorijomis. Apie diagnozę nutylima net artimiausios aplinkos žmonėms, bijantis jų neigiamos reakcijos ir atstūmimo. „Skolinu savo balsą— tai šviečiamoji socialinė iniciatyva, kuria siekiama mažinti su ŽIV susijusią stigmą ir sergančiųjų socialinę atskirtį, bei tuo pačiu paskatinti juos kreiptis pagalbos.  

Lietuvoje gydymą gauna tik trečdalis užsikrėtusiųjų. Ir tai yra antras blogiausias rodiklis Europos Sąjungos šalyse. 

Socialnės iniciatyvos partneriai: Koalicija „Galiu gyventi“; Sveikatos priežiūros bendrovė GSK

Daugiau apie sergančiųjų ŽIV gydymo vertę: www.zivgydymas.lt