Kosto Kajėno nuotrauka

Nuo liepos 14 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vyksta Lietuvos skautų Tautinė stovykla „Laužų karta“. Šiam judėjimui švenčiant šimtmetį, renginyje dalyvauja per 3,3 tūkst. skautų. 600 jų atvyko iš 21 užsienio valstybės. Stovyklą globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, jos dalyvius aplankysianti 19 d. 

Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka

Pirmąją skautų organizaciją Lietuvoje 1918 m. Vilniuje įkūrė karininkas Petras Jurgėla-Jurgelevičius. 1928 m. vasarą Aukštosios Panemunės šile, prie Kauno, surengta pirmoji Tautinė Lietuvos skautų stovykla. Lietuvos skautams tai buvo pirma didelė bendra stovykla. 1940 m. prasidėjusi Lietuvos okupacija nutraukė skautų veiklą, kuri buvo tęsiama išeivijoje. Lietuvoje skautų judėjimas atgimė atkūrus nepriklausomybę. Šiuo metu visoje Lietuvoje veikia apie 5000 skautų.

Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka

Kosto Kajėno nuotrauka

Kosto Kajėno nuotrauka

Kosto Kajėno nuotrauka

Kosto Kajėno nuotrauka

Kosto Kajėno nuotrauka

Kosto Kajėno nuotrauka

Skautai yra visuomeninis, nepolitinis, ne pelno siekiantis, savanoriškas jaunimo judėjimas, kurio pagrindinis siekis – išugdyti jauną žmogų pilietišku ir atsakingu nacionalinės ir tarptautinės visuomenės nariu. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje – jame veikia daugiau nei 30 milijonų skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 160-yje šalių ir vietovių. Per visą skautų istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų žmonių. 

Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka
Kosto Kajėno nuotrauka