krekenavosbazilika.lt nuotrauka

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ganytojiškas laiškas piligrimams Žolinės atlaidų proga.

Mieli piligrimai,

Laukdami Šv. Tėvo Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, esame kviečiami maldoje išgirsti apsilankymo temą „Kristus Jėzus – mūsų viltis“. Švęsdami savo valstybės atkūrimo šimtmetį, trokštame mūsų Tėvynei Lietuvai ir jos žmonėms vilties. Nuo paskutinio Šv. Tėvo Jono Pauliaus II apsilankymo mūsų šalyje 1993 metais labai daug kas pasikeitė: tapome laisvesni, europietiškesni, šiuolaikiškesni. Tačiau tarp visų šių teigiamybių pasimato ir baimės, nusivylimo, nevilties šešėlių. Kad galėtume įsivaizduoti ir kurti savo ateitį, reikalingas tikros Vilties pagrindas. Popiežius Pranciškus savo apsilankymu nori mums priminti, kad pats tikriausias gyvenimo ir vilties pagrindas yra žmogumi tapęs Dievo Sūnus Jėzus Kristus.

O kaip tampama žmogumi? Gimstant. Štai kodėl netgi visa ko Kūrėjas Dievas, panorėjęs tapti vienu iš mūsų, turi Motiną, Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Krekenavos Mažojoje bazilikoje ypatingu pamaldumu kas mėnesį, o ypač Didžiuosiuose Žolinės atlaiduose, pagerbiame mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motiną Mariją. Kristus Jėzus yra mūsų viltis, o Motina Marija yra mūsų Vilties Motina. Norėdami pažinti ir priimti tikrąją Viltį, turime pažinti ir priimti tą Viltį dovanojančią Mamą. 

Krekenavos bazilikoje nuo seno saugomas stebuklingas Dievo Motinos su vaikeliu Jėzumi paveikslas. Pastaruosius trejus metus originalus paveikslas yra Vilniuje, Prano Gudyno restauravimo centre, kur nuostabios restauratorės Janinos Bilotienės širdimi ir rankomis nuimamos per ilgą laiką susikaupusios dulkės ir grąžinami tikrieji atspalviai bei bruožai. Galiu pasidžiaugti, kad paveikslo restauracija artėja į pabaigą, ir jau šiuose metuose norėjome jį sugrąžinti į tikruosius namus – Bazilikos didįjį altorių. Tačiau dėl rudenį prasidėsiančių didelių Bazilikos išorės ir vidaus remonto darbų neseniai restauruotam paveikslui į tokią aplinką sugrįžti būtų pernelyg pavojinga. Todėl, kol vyks remonto darbai, turėsime pasitenkinti spalvine restauruoto paveikslo kopija, o originalus paveikslas dar turės paviešėti Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje, kur jį galėsime aplankyti patys, taip pat galės aplankyti ir Vilniaus miesto gyventojai bei svečiai. Tikiu, kad remonto darbai bus atlikti laiku ir po jų restauruotas stebuklingasis paveikslas sugrįš į atnaujintus ir jaukius bazilikos namus.

Turėdami Kristų, kaip mūsų Viltį, ir Mariją, kaip Vilties Motiną, turėkime Krekenavos baziliką, kaip Vilties namus. Laukiu visų Didžiuosiuose Žolinės atlaiduose šių metų rugpjūčio 14-20 dienomis.

Viltyje kartu su jumis,
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM