Simonos Jašauskytės nuotrauka

Marijampolėje vyksta Grigališkojo choralo savaitė, skirta pagerbti Bažnyčios kankinius. Šią savaitę Bažnyčios kalendoriuje minime šv. popiežių Sikstą, šv. Lauryną, šv. Kryžiaus Teresę Benediktą (Edith Stein). 

Dirigentas Jaan-Eik Tulve. Simonos Jašauskytės nuotrauka

Kursų vyriausiasis mokytojas ir choro vadovas – iš Estijos atvykęs Jaanas-Eikas Tulve. Jis vadovauja ansambliui Vox clamantis, Talino muzikos akademijoje dėsto grigališkąjį choralą.

Simonos Jašauskytės nuotrauka

Savaitės dalyviai prie pal. Jurgio Matulaičio relikvijų kasdien gieda Rytmetinę, Vakarinę ir Naktinę maldas bei dalyvauja šv. Mišiose. 

Simonos Jašauskytės nuotrauka

Rugpjūčio 7 d. savaitės dalyviai lankėsi Palendrių šv. Benedikto vienuolyne. Kartu su broliais giedojo šv. Mišiose, liturginėse valandose ir klausėsi paskaitų.

Dirigentas Jaan-Eik Tulve veda repeticiją. Simonos Jašauskytės nuotrauka

Šeštadienį, rugpjūčio 11 d., 19 val. kviečiame dalyvauti savaitės bagiamajame koncerte Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Programoje – grigališkojo choralo giesmės Bažnyčios kankinių garbei ir vargonų muzika (vargonuos Eglė Rudokaitė). Giedos jungtinis Grigališkojo choralo savaitės choras, vadovas Jaanas-Eikas Tulve. 

Savaitės dalyviai bendrauja po vakarinės maldos. Simonos Jaušauskytės nuotrauka
Modesto Kapunstinsko nuotrauka