James Martin SJ

Rugpjūčio 21 d. Dubline vyks Pasaulinis šeimų susitikimas, kurio uždaryme rugpjūčio 25–26 dienomis dalyvaus ir popiežius Prančiškus. Vienas iš pagrindinių šio susitikimo pranešėjų numatytas jėzuitas Jamesas Martinas, kuris savo pranešime analizuos būdus, kaip parapijos gali sutekti paramą šeimoms, kurios save identifikuoja kaip LGBTI+. Kun. Jamesas Martinas yra America Magazine redaktorius, 2017 metais jis buvo paskirtas Vatikano komunikacijos sekretoriato konsultantu.

Artėjant Pasauliniam šeimų susitikimui, beveik 10 000 žmonių pasirašė peticiją, reikalaujančią kun. J. Martino pranešimą išbraukti iš programos. Peticiją parengė organizacijos Tradicija, šeima ir nuosavybė (Tradition, Family, Property) Airijos padalinys.

Pernai kun. J. Martinas išleido knygą „Building a Bridge“ („Tilto tiesimas“) apie LGBT bendruomenės įtraukimą į Bažnyčios gyvenimą. Jis teigia, kad įdėja kilo jam gavus apdovanojimą  iš New Ways Ministry judėjimo. Nors šio judėjimo įkūrėjų veikla 1999 m. buvo pasmerkta Tikėjimo ir mokslo kongregacijos, įkūrėjams atimta teisė užsiimti bet kokia homoseksualių žmonių sielovada, o pačią organizaciją JAV vyskupų konferencija paskelbė nekatalikiška, Jamesas Martinas neatsisakė atsiimdamas apdovanojimą pasakyti kalbą, kurios pagrindu minėta knyga atsirado.

J. Martino „Tilto tiesimas“ buvo smarkiai kritikuojamas dėl pasiūlymo pakeisti Katalikų Bažnyčios katekizmo formuluotę apie potraukį tos pačios lyties asmenims. Vietoj katekizmo formuluotės, kad „homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi“, autorius jis siūlo teiginį, jog šie veiksmai turi savitą tvarką (ang. differently ordered).

Peticijos laiške rašoma, jog kun. J. Martinas nesutinka su Katalikų Bažnyčios katekizmo mokymu apie homoseksualaus potraukio prigimtinį netvarkingumą. Dėl tokio netinkamo mokymo potraukį tos pačios lyties asmenims turintys žmonės neįvertins savo tikrosios padėties autentiško Bažnyčios mokymo ir Dievo gailestingumo šviesoje. Tai bus meškos paslauga tiems, kuriems jis siekia padėti. Jų teigimu, Pasaulinis šeimų susitikimas nėra vieta skleisti klaidas ir sumaištį.

Po peticijos paskelbimo renginio organizatoriai pranešė, jog programos nekeis ir kun. Martino dalyvavimo neatšauks.

Parengta pagal Catholic News Agency ir www.independent.ie