Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba primena, kokių veiksmų jos teritoriniuose skyriuose imamasi, sulaukus pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą bei kokia yra veiksmų seka.

Grėsmės vaikui lygiai yra du. Pirmasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai pažeistos vaiko teisės, tačiau nėra grėsmės vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei. Antrasis – kai yra grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei.