Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

1. Apie Kūriniją ir jos šventumą. Duonvalgių neapykanta Kūrinijai, fundamentalus jos niekinimas ir naikinimas yra panašus į giliausią naktį, kai Žmogus buvo išduotas. Pati Kūrinija spjaudoma, atitekusi ar atiduota tolydiniam nuplakimui ir patyčiai, vedama į mirtį kančioje – ar tai nepanašu į Jėzaus kelią?

2. Apie Kūrinijos kryžiaus kelio stebėtojus ir plepius fariziejus. Nusidedame abejingumu, kuris yra didysis apsileidimas. Atrodo, Dievas negali būti ir nėra abejingas, Jis siunčia vis didesnius katastrofų signalus. Galbūt nori gelbėti savo projektą. Kaip Jam padėti, kad tai būtų išgirsta?

3. Apie ryšį arba požiūrį į Dalai Lamą. Judu abudu keliate minčių apie Dvasią, kalbėdavusią per pranašus. Prašau atleisti už tokį privatų pagalvojimą. Materialiosios „gerovės“ beprasmybė, kai blogėja dvasia – čia matau didelį jūsų, vienišųjų, bendrumą. Ar susitinkate su Dalai Lama sąmonės tiltuose?