EPA nuotrauka

„Popiežiaus vizito pasirengimo darbai vyksta skandžiai, ūpas geras, atrodo, kad žmonės susirūpinę tik dėl orų“, – teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir atkreipia dėmesį į maldos galią. Seselės, kunigai ir tikintieji meldžiasi už gerus orus. Tačiau arkivyskupas pabrėžė, jog per orus gali būti drausminamas mūsų tikėjimas. Fatimoje saulės stebulą išvydo tie, kurie kelias valandas iškentėjo liūtyje. Pernai pal. Teofiliaus Matulionio relikvijas vežant į Vilniaus katedrą taip pat pliaupė lietus, bet kariams relikvijorių įnešant į Katedrą dangus užsivėrė. G. Grušas linki neprarasti vilties ir melsti gero oro, jei bus prastas – nepabijoti ateiti ir su skėčiu. Kaip sakė popiežius Jonas Paulius II prieš 25 metus lietuje merkiant susirinkusį jaunimą, tai yra malonių lietus.

„Parodykime lietuvišką svetingumą, kuris būdingas mūsų tautai. Visi esame patyrę, kai svečiuose lūžta stalai, kai šeimininkas iš paskutiniųjų dalijasi viskuo, ką turi geriausio. Taip priimkime ir šį pas mus atvykstantį didį svečią“, – sakė arkivyskupas vakar Vilniaus Katedros aišktėje vykusioje spaudos konferencijoje.

EPA nuotrauka

Į susitikimą atvyksta ir piligrimų grupės iš kaimyninių šalių – Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos. Vilniuje esančios Apaštališkosios nunciatūros sandėliai pildosi popiežiui nešamomis dovanomis. G. Grušas sakė pats ten pristatęs vaikų sveikinimus bei piešinius iš užsienio lietuvių mokyklos.

Arkivyskupas kviečia įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus žodžius. Jono Pauliaus II vizito metu Lietuva išgyveno nepriklausomybės, naujos laisvės euforiją, bet popiežiaus pasakyti žodžiai neprarado reikšmės net ir praėjus 25 metams. G. Grušas kviečia žmones būti atvirus Šventojo Tėvo žiniai ir asmeniškai išgyventi šį susitikimą.

G. Grušas dalyvavo besiruošiant abiejų popiežių vizitams. Anot jo, jie skirtingi, nes pirmiausia kitokia pati Lietuva – prieš 25 metus žengėme pirmus nepriklausomybės žingsnius, o dabar esame europinis kraštas.

Žymiai skiriasi ir šio bei ano meto technologijos. Arkivyskupas pamena, jog Jono Pauliaus II vizitui jis turėjo įsigyti mobilųjį telefoną, kuris buvo plytos dyžio, tad specialiai siuvosi švarką su didele kišene. Per šį laiką patobulėjo ir Vatikano organizacija, tapo aiškesnės vizitui taikomos procedūros.

Popiežius Pranciškus Palerme. EPA nuotrauka

Žurnalistų paklaustas, ar bandys su popiežiumi pasidaryti selfį G. Grušas tikino manantis, jog selfio jam nereikės, nes bus daug nuotraukomis besirūpinančių fotografų. Tačiau tikintieji, kurie sutiks popiežių kelyje, turės daug progų su popiežiumi nusifotografuoti. Visgi arkivyskupas prašo, darantis selfius, nesutikti pravažiuojančio popiežiaus atsuktomis nugaromis.

Paklausus, kaip tikintieji galėtų prisidėti prie vizito sklandumo, arkivyskupas perdavė popiežiaus prašymą už jį melstis. Taip pat melstis už patį renginį bei orus. O tuomet aktyviai dalyvauti įvairuose renginiuose – susitikime su jaunimu, Mišiose. Jis pabrėžė, jog yra labai daug trasų, kur popiežių galima sutikti kelyje: „Išeikime, prisistatykime, pasveikinkime, popiežius atvažiuoja su mumis susitikti.“

„Džiaugiuosi, kad popiežius pas mus atvyksta, jo apsilankymas visada yra malonės dovana. Tikiuosi, jog sugebėsime užsikrėsti tiek jo tikėjimo džiaugsmu, tiek viltimi. Jis į pasaulį neša Gerąją Naujieną, kuri yra ne liūdesio, bet džiaugsmo naujiena. Mūsų tikėjimas yra džiaugsmingas, tikiuosi, kad žmonės juo užsikrės“, – savo lūkesčiais dalinosi Vilniaus arkivyskupas.

Popiežius Pranciškus Gruzijoje. EPA nuotrauka

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas teigė, jog Kaunas taip pat ruošiasi su gera nuotaika: „Tikimės, kad sekmadienį į Santaką plauks ne tik Nemunas su Nerim, bet ir žmonių upės – iš Žemaitijos, Sūduvos, iš visos Lietuvos. Kaune bus stiprus maldos metas.“ Po šv. Mišių Viešpaties malda, kuri kiekvieną sekmadienį pasauliui transliuojama iš Šv. Petro aikštės, bus transliuojama iš Kauno.

Paklaustas, kuo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo žinia Lietuvai skiriasi nuo Jono Pauliaus II žinios, arkivyskupas priminė popiežiaus vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“. „Vilties reikia kiekvienu metu ir ypač dabar, kai daug žmonių išvyksta Lietuvoje nebesitikėdami surasti viltį. Vilties reikia šemoms, kurių nariai atitolę vieni nuo kitų. Vilties reikia ir šimtą metų atšventusiai valstybei žvelgiant į ateitį“, – kalbėjo L. Virbalas.

Kuri tema Kaune populiaresnė – Kauno „Žalgiris“ ar popiežiaus vizitas? Kiekviena savo metu, atsakė arkivyskupas: „Kai žaidžia „Žalgiris“, visi eina į rungtynes. Tikiuosi, jog dabar visi dalyvausime susitikime su popiežiumi.“

EPA nuotrauka

Arkiyskupas patikino, jog specialiai vizitui buvo paruošti keliai, kad žmonės sveikindami pravažiuojantį popiežių galėtų jį iš arti pamatyti. Šis vizitas yra postūmis ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai. „Mes nesame kažkoks užkampis. Popiežius pas mus atvyksta, nori mus pasveikinti ir su mumis susitikti. Gana to liūdesio. Mes esame puiki šalis, kuri gali gyvuoti, pasiruošti sutikti popiežių, išgirsti jo žinią ir ja gyventi bei dalintis su kitais“, – sakė L. Virbalas. 

Paklaustas, kas galėtų šventę sugadinti, pavyzdžiui, metereologai grasina lietumi, vyskupas šypsodamas patikino, jog tik bloga nuotaika. Jei būsime geranoriški, pakantūs vieni kitiems ir nesureikšminsime dideliam renginiui neišvengiamų nesklandumų, viskas puikiai pavyks.