Jėzus bylojo minioms: 
    „Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. 
    Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs.“

Pat 3, 27–35: Iškrypėliai Viešpačiui koktūs

Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab. 5. P.: Teisusis gyvens, Viešpatie, šventajame tavo kalne.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Algirdas Petras Kanapka

Šiame palyginime Jėzus ragina atkreipti dėmesį į tai, kaip mes klausomės, o prieš tai pasakytą palyginimą apie sėjėją užbaigia sušukimu „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“ Taigi pirmiausia turime būti atviri Dievo žodžiui. Jeigu mūsų ausys užkimštos pasaulio pasiūlymais ir vilionėmis, o akys mato tai, kaip gyvena pasaulio suklaidinti žmonės, mums beliks tarti – visi taip gyvenavisi taip daro, ir tokiu būdu galutinai užslopinti dar mus bandantį gelbėti sąžinės balsą ir imti plaukti pasroviui.

Dievo žodžio klausymas – nematomas dalykas. Žiūrėdami į klausantį žodžių žmogų negalime pasakyti, ar jis klauso įdėmiai, stengdamasis pažinti Dievo valią, ar paviršutiniškai, nesistengdamas įsigilinti ir suprasti. Tačiau tas, kuris klausydamas stengėsi suprasti Dievo žodį, sunkiomis aplinkybėmis elgsis kitaip, nei tas, kuris neteikė svarbos girdimam Žodžiui. Vienam Dievo Dvasia įkvėps drąsos, o kitas jos pritrūks, vienas turės šviesos ir ras išeitį, o kitas pasimes gyvenimo rūkuose ir tamsybėse. Priimtas ir įgyvendintas Dievo žodis keičia mus dabar ir paruošia ateičiai.

Kita vertus, Dievo žodžio brandinamas tikėjimas negali būti slepiamas. Tai turtas, kuriuo reikia dalintis. Tai džiaugsmas, kurio negalima pasilaikyti sau. Sykį patikėję nesavanaudiška Dievo meile, patikėję esą verti pagarbos, patikėję, kad esame Viešpačiui labai brangūs, elgtumėmės labai savanaudiškai ir neišmintingai neskelbdami to kitiems, apie tai negirdėjusiems.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai