Vilniuje. Irutės Jaruševičiūtės nuotrauka

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis.

Popiežius paminėjo, kad šiomis dienomis aplankytos trys valstybės – Lietuva, Latvija ir Estija – šiemet mini nepriklausomybės paskelbimo šimtąsias metines, šimtą valstybingumo metų, kurių pusę teko gyventi nacių ir sovietų okupacijų priespaudoje. „Šios tautos daug iškentėjo, dėl to Viešpats į jas maloningai žvelgia. Esu tuo įsitikinęs“,– sakė Pranciškus. Šiemet taip pat sukako 25 metai nuo šv. Jono Pauliaus II vizito Baltijos šalyse.

Popiežius dar kartą padėkojo trijų valstybių vadovams ir vyriausybėms už svetingą priėmimą; taip pat vyskupams ir visiemsm, kas prisidėjo prie pasirengimų.

Agluonoje. EPA nuotrauka

„Kreipdamasis į trijų šalių vadovus akcentavau indėlį, kuriuo šios šalys praturtina visą valstybių bendruomenę ir ypač Europą, – sakė popiežius. – Tai indėlis žmogiškųjų ir visuomeninių vertybių, užgrūdintų bandymuose. Drąsinau dialogą tarp senosios kartos ir jaunimo, kad šaknų atminimas darytų vaisingą ateitį. Raginau laisvę visada derinti su solidarumu ir svetingumu, taip, kaip tradiciškai šiuose kraštuose visada buvo daroma.“ Popiežius atskirai paminėjo savo susitikimus su katalikų jaunimu Vilniuje ir su pagyvenusiais žmonėmis Rygoje.

Kaune susitikęs su dvasininkais ir pašvęstaisiais popiežius ragino saugoti kankinių atminimą, sekti jų pavyzdžiu. Popiežius paminėjo ir apsilankymus dviejose svarbiose tragiškos istorijos atminimo vietose. „Vilniuje pagerbiau žydų genocido Lietuvoje aukas, minint lygiai 75 metų sukaktį nuo panaikinimo didžiojo Vilniaus geto, kuris dešimtims tūkstančių žydų buvo paskutinė vieta prieš mirtį. Aplankiau ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejų. Meldžiausi patalpose, kuriose buvo kalinami, kankinami ir žudomi režimo priešininkai.“

Vilniuje prie Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus. Laima Penek nuotrauka

„Trejose Mišiose – Lietuvoje Kaune, Latvijoje Agluonoje ir Estijoje Taline – tose šalyse keliaujanti šventoji Dievo tauta pakartojo savąjį „taip“ Kristui, mūsų vilčiai; pakartojo drauge su Marija, Motina visų savo vaikų, ypač kenčiančiųjų; pakartojo kaip išrinktoji, kunigiškoji, šventoji tauta, kurios širdyse Dievas žadina krikšto malonę“, – sakė popiežius ir pakvietė trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius melstis už brolius ir seseris Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Taline. EPA nuotrauka