Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona“.

Skaitiniai E2 (402)

Gal 4, 22–24. 26–27. 31 – 5, 1: Mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–7. P.: Šlovė Viešpaties vardui per amžius!


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras 

Dar prieš popiežiaus vizitą netyčia viešajame transporte nugirdau dviejų ponių pokalbio ištrauką. Viena sakė: „Jei Jėzus atvyktų, tai gal ir eičiau su Juo susitikt.“ Tuo metu kažkaip prisiminiau būtent šią Evangelijos ištrauką. Žmogus reikalauja ženklo. Ne bet kokio. Ne visi ženklai jam tinka. Ir vargiai, ar ta moteriškė ruoštųsi į susitikimą su Jėzumi, jei išgirstų, kad Jis atvyksta, ateina. Turbūt atsirastų didesnių problemų, rūpesčių, reikalų. Juk, kaip sakoma, visi žmonės esam...

Kuriozas ir problematika. Štai su kuo nuolat susiduria Dievas. Žmonėms vis reikia kažkokio mistinio ženklo, tačiau net patį Jėzų žmonės atmeta kaip netikusį, sugedusį ar jau pasenusį ženklą...

Šios dienos Evangelijoje Jėzus labai aiškiai pasako, kad kažkokio kito, naujesnio ar pikantiškesnio ženklo nebus. Jis pats yra ženklas žmogui. Jame pasakyta viskas, kas reikalinga.

O kas belieka žmogui? Tik atsiversti. Tik dėti pastangas, kaip Sabos karalienė kad dėjo, trokšdama išvysti išmintimi garsėjantį karalių Saliamoną. Kaip Ninevės gyventojai pakeitė nusistovėjusią nuodėmingą gyvenimo kryptį ir perplėšė ne tik drabužius, bet ir širdį atgailaudami, išgirdę paprasto Dievo įrankio pranašo Jonos paprastus žodžius.

Jėzus, pats būdamas pranašų įkvėpėju, yra daugiau nei Sabos karalienė, daugiau negu Jona. Todėl belieka tik klausyti Jėzaus, visuomet laikyti Jį savo gyvenimo priešakyje.

Ar Jis yra mūsų gyvenimo vedlys? Jei taip, – nepaklysime, o jei ne, – belieka tik žinoti: populistiniai pranašai žada daug, bet jų pažadai nerealūs, nes, susigundę jais, esame ne kas kita, kaip tik bloga karta...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai