Susirinko tūkstančiai žmonių taip, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia į savo mokinius: „Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės. Nėra nieko uždengto, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpto, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus garsiai skelbiama nuo stogų! 
    Aš sakau jums, savo bičiuliams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs turi galią įstumti į pragarą. Taip, sakau jums: šito bijokite! 
    Argi ne penki žvirbliai parduodami už du skatikus? Tačiau nė vienas iš jų nėra Dievo pamirštas. Žinokite, kad netgi visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių“.

 

Skaitiniai E2 (410)

Ef 1, 11–14: mes nuo seno turėjome viltį Mesijyje, ir jūs esate paženklinti Šventąja Dvasia

Ps 33, 1–2. 4–5. 12–13. P.: Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Susirinkus gausiai miniai Jėzus savo kalbą pradeda ragindamas saugotis. Kokia nuostabi įžvalga visais atžvilgiais. Ir visais laikais. Tikrai, ir šiandien, mes, krikščionys, turime daug ko saugotis. Galbūt kai kas sakys, kad kokių nors užpuolikų reiktų vengti, užkrečiamų ligų, neatsakingai vairuojančių. Ir daug ko kito.

Tačiau ne taip dažnai įvardiname tai, nuo ko saugotis kviečia Jėzus. Jis nekviečia paniškai bijoti fariziejų ar jų vengti keleto kilometrų atstumu. Jis kviečia saugotis netikrumo, surogatų – chemijos, besistengiančios tikrovę pakeisti jos pačios spalvomis. O galbūt mes prie to jau esame pripratę? Krikščionis negali priprasti ar tarsi ištirpti tokioje terpėje.

Kai Kalbame apie krikščionį, turime kalbėti apie karį. Galbūt tai glumina. Kaip, įsivzaizduočiau, glumino Jėzaus kvietimas būti pasirengisiems viskam aną didžiulę minią. Tačiau nereikia panikuoti ar nusiminti: mūsų, krikščionių, netgi visi galvos plaukai suskaityti, o mes Dievui tikrai daug brangesni už daugybę žvirblių....

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai