Vienas žmogus iš minios Jėzui tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“. 
    Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“. 
    Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: 'Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus'. Galop jis tarė: 'Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. 
    Tuomet aš tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk?'
    O Dievas jam tarė: 'Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks ką susikrovei?'
    Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

Skaitiniai E2 (415)

Ef 2, 1–10: Dievas mus prikėlė gyventi su Kristumi ir pasodino danguje su juo

Ps 100, 2. 3. 4. 5. P.: Viešpats mus sukūrė, esam jo žmonės.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Pasirodo ne vien lietuviams yra būdinga peštis dėl kiekvieno žemės aro bei palikimo dalybų, panaši situacija buvo ir Jėzaus laikais ir ne Lietuvoje, o Palestinoje: „Vienas žmogus iš minios Jėzui tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“.

Viešpats atsako, kad ne jo reikalas išspręsti šį bereikšmį ginčą, kuriame abi pusės pasidavusios godumui, kuris sukuria iliuziją, kad turimas turtas užtikrina saugumą ir gerą gyvenimą.

Jėzus pateikia palyginimą apie kvailą turtuolį, kuris kuria laimingos ateities planus ir nežino, jog ta ateitis baigsis jau atėjus nakčiai.

Galėtume imti rodyti pirštais į šių dienų turtuolius, kurie mano, jog jų turimi milijonai suteikia jiems amžinąjį gyvenimą. Galėtume. Tačiau taip mes pasiduodame klaidingai iliuzijai, jog Mokytojo perspėjimas liečia tik kai kuriuos. Ne. Evangelijos pamokymai skirti visiems.

Jėzus liepia saugotis bet kokio godumo: fizinio ir dvasinio. Vienintelis TURTAS, kurio mes turime siekti šioje žemėje – tai vis artimesnė draugystė su Jėzumi. Mūsų širdis turi kankinti vienintelis godulys, kuris yra pateisinamas, – tai Jėzaus meilės troškimas. Visas kitas turtas, – tiek medžiaginis, tiek dvasinis, – reikalingas tiek kiek padeda siekti šio TURTO.

Šiandien minimas Šventasis Jonas Paulius II, mus drąsina: „Nebijokite priimti Kristaus ir paklusti Jo valdžiai! Nebijokite! Atverkite, plačiai atlapokite duris Kristui.“

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai