Veiksmas vyksta Jeriche, viename seniausių pasaulio miestų, esančiame pakeliui į Jeruzalę. Daugybė karavanų ir maldininkų eidavo šiuo keliu. Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus.

Paminėdamas vyro pavardę, o ne vardą, evangelistas tarsi leidžia suprasti, kad vyro aklumas kyla iš išdidumo. Bartimiejus gyvena iš išmaldos, nesugeba nieko sukurti, yra visiškai priklausomas nuo kitų. Jo gyvenimas bergždžias ir beprasmis. Kas šio žmogaus gyvenime pasikeičia, sutikus Jėzų?

Sekmadienio homilijos autorius – kun. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas.

Bernardinai.TV