Dažnai įstatymuose įžvelgiame vien draudimus ir apribojimus, tačiau tikroji jų paskirtis ne ši. Apie tai kalba šio sekmadienio Evangelijos ištrauka.

„Koks įstatymas yra svarbiausias?“ Gerai žinome, ką Jėzus atsako vyrui, uždavusiam tokį klausimą. Jis apjungia du Senajame Testamente gerai žinomus reikalavimus mylėti Dievą ir artimą. Šitaip išryškina, kad visų įstatymų pagrindas yra kvietimas vis didesnei meilei. Dar daugiau: pirmiau visų įsakymų eina nuostabūs Dievo darbai, liudijantys kaip stipriai Dievas pirmas myli žmogų. Mums telieka atsiliepti.

Homilijos autorius – kun. Francišek Jusiel, Vilniaus arkikatedros parapijos rezidentas, Bažnytinio teismo teisėjas.

Bernardinai.TV