EPA nuotrauka

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Vokietijoje prieš 50 metų įkurtos Katalikų žurnalistų mokyklos delegaciją – dėstytojus, studentus ir absolventus, iš viso apie tris su puse šimto asmenų.

Sveikindamas juos, popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į istorinį kontekstą, kuriame ši mokykla buvo įkurta – į tai, kad jos atsiradimą paskatino Vatikano II Susirinkimas, pakvietęs katalikus pasauliečius liudyti tikėjimą ir krikščioniškas vertybes savo profesinėje aplinkoje ir visuomenėje.

Pasak popiežiaus, šiandien pagrindinė katalikų žurnalistų užduotis – padėti žmonėms blaiviai vertinti visuomenės gyvenimą ir pasaulio įvykius, neplaukti pasroviui, nepasiduoti paralyžiuojančiam pesimizmui. „Ačiū jums“, – sakė Pranciškus, – „kad kalbate apie tuos gražius dalykus, kurie, nors ir nepatenka į pirmuosius puslapius, iškelia į centrą žmogaus asmenį. Ačiū, kad krikščionišku savo darbo stiliumi remiate Bažnyčios misiją. Linkiu jums tęsti žmonišką žurnalistiką, skirtą žmonėms.“