Kai Jėzus į šią žemė atėjo pirmą kartą, daugelis jo nesuprato, nepriėmė, nepažino jame paties Dievo.

Kai Jėzus ateis į žemę antrą kartą, apie ką ir kalba šios dienos Evangelija, nebus nė vieno, kuris nepažintų, jog tai Dievas. Nė vienas žmogus negalės išvengti ateinančio Dievo akistatos. Tai bus teisingumo išsipildymo valanda.

Ši diena mums visiems yra paslėpta. Kodėl Dievas delsia? Kodėl nesunaikina blogio iš karto? Kokia šio laiko prasmė?

Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Saulius Bužauskas, tarnaujantis Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Bernardinai.TV