EPA nuotrauka

Gruodžio 3 dieną judaizmo išpažinėjai pradėjo švęsti aštuonias dienas trunkančią Chanukos šventę, kuria prisimenama žydų tautos kova už savo tikėjimą ir pagonių išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimas 165 m. prieš Kristų.

EPA nuotrauka

Tuo metu, dar prieš Palestinos prijungimą prie Romos imperijos, žydų tautai teko gintis nuo heleniškos kultūros antplūdžio ir nuo graikiškos pagonybės. Tuometinis Sirijos valdovas Antiochas IV Epifanas 168 m. prieš Kristų užėmęs Jeruzalės miestą, garsiąją Jeruzalės šventyklą – judaizmo religinio gyvenimo centrą ir žydų tautos tapatybės simbolį, pavertė pagoniška Dzeuso šventykla. Žydai buvo verčiami garbinti pagoniškus dievus, o atsisakantieji buvo žudomi.

Pagonių savivalei pasipriešino Judo Makabiejaus vadovaujami sukilėliai. Prie jų būrio greit prisijungė daug heleniškos priespaudos negalinčių pakelti pamaldžių žydų ir jiems pavyko nugalėti pagonis ir laikinai atkurti Izraelio savarankiškumą. Vos įžengę Jeruzalę, Judo Makabiejaus kariai pirmiausia išmetė graikiškus stabus iš Jeruzalės šventyklos ir uždegė menorą. Įvyko stebuklas – menora degė ištisas aštuonias dienas, nors nebuvo papildoma aliejaus. Tam įvykiui atminti ilgainiui pradėta švęsti Chanukos šventę, kuri irgi trunka aštuonias dienas, o jos pagrindinis elementas yra septynšakio žibinto arba žvakidės šviesa.

Sauliaus Žiūros nuotrauka

Vilniuje sužibo Didžioji Menora – metas linksmajai žydų Chanukai. Sostinės meras Remigijus Šimašius kartu su žydų bendruomene paskelbė 8 dienas truksiančią šventę. Gruodžio 3-iąją Chanuka prasidėjo visame pasaulyje. Vilniaus centre ji švenčiama jau 25 metus.

Chanuka Vilniuje. Sauliaus Žiuros nutorauka

„Chanukija simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą, gėrio – prieš blogį. Sutinku su mero žodžiais, kad kova už teisybę, už religijos laisvę yra reikalinga ir būtina. Tora mums pažada, kad galiausiai šviesa visada nugali“, – sakė žydų religinės bendruomenės „Chassidie Chabad Lubavitch“ Rabinas Sholomas Ber Krinsky.

Chanukijos įžiebiamos visame pasaulyje. Per Chanuką minimi II a. pr. m. e. įvykiai: žydų sukilimas prieš užkariautojus seleukidus ir Jeruzalės šventykloje įvykęs stebuklas, kai mažyčio kiekio aliejaus, skirto žvakėms įžiebti, užteko net aštuonioms dienoms. Minint Chanukos stebuklą įprasta valgyti aliejingą maistą, o vakare įžiebti Chanukos žvakutes.

Chanuka Vilniuje. Sauliaus Žiuros nutorauka

Parengta pagal Vatican News ir Vilniaus miesto savivaldybės informaciją