Du neregiai sekė įkandin Jėzaus ir šaukė: „Pasigailėk mūsų, Dovydo Sūnau!“ Kai jis pasiekė namus, neregiai užėjo pas jį. 
Jėzus paklausė: „Ar tikite, kad aš galiu jus pagydyti?“ 
    Šie atsakė: „Taip, Viešpatie!“ 
    Tada jis palietė jų akis ir tarė: „Tebūnie jums, kaip tikite“. Ir atsivėrė jiems akys. 
    Jėzus prigrasė: „Žiūrėkite, kad niekas nesužinotų!“ Tačiau tie išėję išgarsino jį po visą tą kraštą.

Skaitiniai KV (18)

Iz 29, 17–24: Tą dieną pradės aklieji regėti

Ps 27, 1. 4. 13–14. P.: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.


Liturginius skaitinius komentuoja kun. Vytautas Brilius

Regėjimas yra viena iš svarbiausių Dievo dovanų, per jį pažįstame, kas mus supa, pasaulį ir gyvenimą. Ši dovana turi ne vien tiesioginę prasmę, bet ir dvasinę, kai kalbama apie dvasinių dalykų ir gilesnės prasmės suvokimą. Turime regėti ne vien kūno, bet ir dvasios akimis, todėl evangelijose nuolat pabrėžiami praregėjimo stebuklai kalba apie būtinybę ir Dievo dovaną bei pagalbą atpažinti dvasinius dalykus, suvokti būties prasmę ir tikslą.

Du neregiai gerą dienos dalį sekė Jėzų, šaukdami pasigailėjimo. Šaukimas pasigailėjimo, o ne išgydymo reiškė, kad jie norėjo Jėzaus parodytos šilumos, dėmesio, jų asmeninio pripažinimo ir dvasinio prisiglaudimo. Juk pasigailėjimas – tai labai asmeniškas, jautrus ir tiesioginis širdies veiksmas. Žinoma, jie troško praregėti, ką pareiškė, Viešpačiui paklausus. Jie išpažino, kad tiki Viešpaties galia, kam gi daugiau galėjo save patikėti. Ir tapo pagydyti – Dievas visada globoja tuos, kurie save patiki į jo rankas.

Jėzus uždraudė jiems pasakoti apie stebuklą, tačiau išgydytieji jį skelbė. Ar jie skelbė „medicininę“ Jėzaus galybę, ar Dievo malonę ir meilę, galingai veikiančią per jį? Ar žmonės iš jų skelbimo atpažino Dievo meilę, įsikūnijusią Kristuje, ar tik sužinojo, į ką kreiptis, atsitikus nelaimei? Neturėdamas kūniškos regėjimo negalios, žmogus gali sirgti dvasiniu aklumu, negalėdamas atpažinti savojo pašaukimo, gyvenimo tikslo, Dievo veikimo ir jo valios savo kelyje. Todėl ir mes šaukiamės Dievo pasigailėjimo ir išgydymo.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai