Nekaltasis Prasidėjimas. Bartolome Esteban Murillo, 1678. Wikipedia atvaizdas

Švęsdami Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą prisiminkime, ką ši Bažnyčios doktrina mums sako ir kodėl nekaltai pradėtoji Marija vaizduojama stovinti ant pusmėnulio ir pamynusi žaltį.

Kaip rašo Garbingasis arkivyskupas Fultonas Sheenas, Nekaltasis Prasidėjimas (lot. Immaculata Conceptio) nėra tas pat, kas pradėjimas Šventąja Dvasia. Žodis Immaculata reiškia „be dėmės“, „nesuteptas“, o Conceptio – kad nuo pradėjimo savo motinos, šv. Onos, įsčiose, Mergelė Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės purvo.

„Nekaltas prasidėjimas nereiškia, kad Marijai nereikėjo atpirkimo. Jai jo reikėjo lygiai taip pat, kaip jums ir man. Tik ji buvo atpirkta iš anksto, apsaugota kūnu ir siela pirmą pradėjimo akimirką.“

Kodėl Dievas Mergelę Marija atpirko iš anksto?

„Dievas niekada nieko nedaro nepasirengęs, – sako Fultonas Sheenas. – Du Dievo šedevrai yra žmogaus sukūrimas ir žmogaus atpirkimas. (...) Prieš sukurdamas žmogų Dievas padarė malonumų sodą – tokį gražų, kokį tik Jis vienas galėjo padaryti.“

Arkivyskupas tęsia: „Ruošdamas žmogų atpirkimui, Jis turėjo sukurti naują sodą. Tai turėjo būti ne žemė, o kūnas, sodas, ant kurio vartų nebūtų nuodėmės vardo, sodas, kuriame neaugtų maišto piktžolės, užgožiančios malonės gėlių daigus, sodas, iš kurio plūstų keturios atpirkimo upės į keturis žemės kampus – toks tyras sodas, kad dangiškajam Tėvui nebūtų gėda atsiųsti į jį savo Sūnų, ir šis kūnu apjuostas sodas, prižiūrimas naujojo Adomo, buvo mūsų Švenčiausioji Motina.“

Nekaltasis Prasidėjimas. Peter Paul Rubens (1577 – 1640). Wikipedia atvaizdas

Žaltys ir jaunas mėnulis

Žaltys po Marijos kojomis nurodo į jos titulą „Naujoji Ieva“. Pradžios knygoje skaitome: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių; jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną.“ Ši ištrauka vadinama protoevangelija – išankstine Gerąja Naujiena, nes iškart po žmonijos nuopuolio pranašauja įvyksiantį išgelbėjimą, kuriam įrankiu Dievas pasirinks moterį. Marija yra Naujoji Ieva, nes per ją ateina Naujasis Adomas. 

www.zw.lt nuotrauka

Apreiškimo Jonui 12 skyriuje rašoma: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.“ Bažnyčios Tėvai Mergelę Mariją lygino su mėnuliu. Ji skleidžia šviesą, bet kaip ir mėnulio, jos šviesa yra tik atspindėta. Jaunas mėnulis įvairiose kultūrose reiškia vaisingumą, gyvybę, naują pradžią. Krikščionys šią mėnulio simboliką suvokia kaip Mergelės Marijos provaizdžius. Dievo Motina išpildo pagonių nuojautą apie atsinaujinsiančią kūriniją: per ją žmonija gauna naują pradžią, Ji teikia gyvybę, nes viską yra gavusi iš Dievo – Marija visu savo gyvenimu atspindi Kristų.

Parengė Milda Vitkutė

Ištraukos iš Fultono Sheeno knygos „Pirmoji pasaulio meilė. Marija, Dievo Motina“, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018.