Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje, pirmas iš kairės sėdi Šatrijos rinktinės vadas Ignas Šapkūnas-Meistras (Meisteris). Ne vėliau kaip 1949 m. balandžio mėn. LYA nuotrauka.

Laisvės kovas liudijantys, skaudų ir sudėtingą istorinį laikotarpį atspindintys autentiški Lietuvos partizanų (1944–1953 m. vykusio ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvių) dokumentai yra  svarbus istorijos šaltinis.

Lietuvos laisvės armijos Vanagų apylinkės vado įsakymas gyventojams. 1945 m. rugpjūčio 5 d. LYA nuotrauka

Surūdijusiuose bidonuose, metaliniuose konteineriuose, stikliniuose induose ar paprastuose popieriaus ryšuliuose daugelį metų daržinėse, malkinėse, palėpėse, miškuose saugoti žmonių ar tiesiog išbuvę užkasti po žeme laisvės kovų dalyvių dokumentai kartais atrasti per specialiai rengtas paieškos ekspedicijas, o kartais ‒ visiškai atsitiktinai, nuolat papildo Lietuvos ypatingojo archyvo saugomą Lietuvos partizanų dokumentų kolekciją, kuri yra bene didžiausia Lietuvoje. Kolekcija apima Lietuvos partizanų vadovybės, visų sričių, apygardų, rinktinių ir kitų junginių bei pavienius dokumentus.

Žemaičių apygardos štabo rėmėjo Gerulio (slapyvardis" pasižymėjimo lapas. 1951 m. rugsėjo 18 d. LYA nuotrauka

Lietuvos ypatingojo archyvo parengtoje virtualioje parodoje pristatomi Laisvės kovotojų dokumentų radimo faktai ir aplinkybės, trumpai aprašyti rasti dokumentai.

Nežinomo partizano piešta karikatūra. Ne vėliau kaip 1953 m. LYA nuotrauka

Su paroda galima susipažinti čia

LYA informacija