EPA nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Kaip jums atrodo: jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų devyniasdešimt devynių kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų,– iš tiesų sakau jums,– jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl devyniasdešimt devynių, kurios nebuvo paklydusios. 
    Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių“. 
 

Iz 40, 1–11: Viešpats guodžia savo tautą

Ps 96, 1–2. 3. 10ac. 11–12. 13. P.: Štai mūsų Dievas ateis galingas.


Evangelijos skaitinius komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Pirma mintis, turbūt ne vienam atėjusi į galvą mąstant apie šios dienos Evangelijos ištrauką, maždaug tokia: koks beprotiškas tas piemuo. Kiek daug Jis rizikuoja. Ir koks vargšas Jis, nes neišmano kokių nors kitų būdų, kaip išsaugoti visą kaimenę. O gal likusios avys jo jau nebedomina; gal vargšelį darbdaviai taip išnaudoja, kad jis ryžtasi rizikuoti?

Sakydamas šį palyginimą, Jėzus kiekvieną mūsų moko savo žvilgsnio. Žvilgsnio, kuris aprėpia viską: ir tas vietas bei situacijas, kur viskas atrodo gerai, ir paribius, kuriuose kartkartėmis atsiduria paklydusi ar susižeidusi avis. O juk susižeisti, paklysti gali bet kuri iš kaimenės.

Jėzus moko neteisti, tačiau ieškoti išeičių. Savo bandą Jis puikiai pažįsta, todėl visada leidžiasi iki paties duobės dugno ar tolimiausio periferijų krašto, kad apkabintų, užsidėtų ant savo pečių ir priglaustų prie Savo širdies. Ta paklydusios avies patirtis skirta ne kažkam kitam. Tai mano patirtis. Klysti gali ne tik kaimynas, draugas, giminaitis, bet ir aš.

Ieškantis, mylintis ir priglaudžiantis piemuo reikalingas ne kada nors ateityje, bet dabar. Jo petys skirtas visiems. Ir kaip gera patirti, kad net ir tos avys, kurios šiandien yra saugios aptvare, yra patyrusios paklydėlės dalią. Ir piemens pečius bei širdį.

Viešpatie, keisk mano mąstymą. Mokyk neteisti, bet ieškoti. Nes ten, kur šiandien yra mano brolis ar sesuo, ir aš buvau arba greitai galiu pakliūti.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai