Anuo metu Jėzus bylojo: 
    „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. 

Skaitiniai KV (27)

Iz 40, 25–31: Visagalis Dievas suteikia stiprybę

Ps 103, 1–2. 3–4. 8. 10. P.: Tegu mano siela Viešpatį šlovina.


Evangelijos skaitinius komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Trumpa šios dienos Evangelija. Bet Kristui ir nereikia gausybės žodžių. Vienas vienintelis Jo ištartas žodis ir guodžia, ir stiprina, ir priglaudžia.

Jau į antrą pusę persiritusi advento kelionė mums primena vieną tiesą: keliaujam į susitikimą su Viešpačiu. Diena iš dienos, akimirka po akimirkos, valanda po valandos... Tai natūralu. Todėl galbūt kai kam ir kils klausimas: o kur čia yra Evangelijos naujumas?

Jo turėtume ieškoti, kai bandysime sau patiems atsakyti, kaip aš keliauju į susitikimą su Dievu. Galbūt ieškau dalykų, kurie mane dirbtinai pagražintų, gal ieškau kokios nors reklamos agentūros, lyg padėjėjos kelionėje, kuri kiekvieną net ir mažytį mano atliktą gerą darbą išpūstų, padidintų, hiperbolizuotų. Juk Viešpaties akivaizdoje reikia gerai pasirodyti.

Keletas Jėzaus ištartų žodžių į šipulius sudaužo tokias mūsų iniciatyvas. Eiti į susitikimą su Viešpačiu turime tokie, kokie esame. Tie, kuriems skauda, tie, kurie esame pasirinkimų ir apsisprendimų kryžkelėse.

Viešpats ne patapšnos per petį ir nueis šalin, bet pasiūlys pačius nuostabiausius ir vienintelius pasaulio istorijoje mainus: prašys pridėti ranką prie Jo jungo. Iš pažiūros mums tai gali pasirodyti kvailokai toks prašymas. Tačiau pabandykim. Nes Jo jungas švelnus ir našta lengva. Nes pridėjus žmogišką ranką prie Jo jungo visi mūsų gyvenimo jungai tampa kitokie...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai