Jėzus kalbėjo minioms: 

    „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir, jeigu  norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turėjo ateiti. Kas turi ausis, teklauso!“

Skaitiniai KV (29)

Iz 41, 13–20: Aš – tavo Išgelbėtojas, Izraelio Šventasis

Ps 145, 1. 9. 10–11. 12–13ab. P.: Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas.


Evangelijos skaitinius komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Jeigu paklaustume gatvėje atsitiktinai sutikto žmogaus apie Dangaus karalystę, ko gero, ne vienas numotų ranka. Žmonės užimti Kalėdomis, kam dar ta Dangaus karalystė. Jei tokia yra, ją greitai bus galima pasiekti iš Vilniaus ar Kauno su pigių skrydžių bendrovėmis pasinaudojus akcija, kur viskas įskaičiuota. Tad kam dar vargintis ir apie ją mąstyti prieš Kalėdas. Tai ne kas kita, kaip Dangaus karalystės puolimas. Bandyti ją sumenkinti iki žemiškų karalysčių ar materialinės gerovės lygio. Evangelija šiandien ragina nenumoti ranka į Dangaus karalystę ir nebandyti bilietą į ją išlošti paskutinę akimirką.

Šia Karalyste jau reikia gyventi, nes ji jau tarpsta mumyse. Nes Jonas Krikštytojas jau tapo tiltu tarp Senosios ir Naujosios Sandorų. Tiltu, kuriuo naudotis, kurį pereiti turime mes, išgirdę, nuolat metai iš metų girdintys tą kvietimą tiesiog atsiversti, tikėti Evangelija, ištiesinti kelius ir nukasti kalvas.

Būti Dangaus karalystės piliečiais ir kartu būti tie didesni už Joną Krikštytoją reiškia išgirsti, ką jis skelbė, į šiuos žodžius orientuoti savo gyvenimą. Tai tebūna kiekvienos mūsų dienos programa. Ir tegul Dangaus karalystė neišnyksta iš akiračio. Mes keliaujame į ją.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai