Trakų salos pilies griuvėsiai. 1913 m. Fotonuotraukos autorius Janas Bulhakas. NMKČDM.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią dokumentų ir fotonuotraukų parodą, skirtą su Trakų salos pilies atstatymu susijusiems procesams kultūros paveldo ir politinėje srityje apžvelgti.

Sovietinės okupacijos metais režimas stengėsi perkurti Lietuvos istoriją pagal komunistinę ideologiją, tam naudodamas kai kurių Lietuvos istorijos simbolių atgaivinimą. Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio vidurio ypač išnaudotas lietuvių kovos su Kryžiuočių ordinu vaizdinys, akcentuojant krašto priešinimąsi Vakarų ekspansijai. Tuo metu buvo priimtas sprendimas ir dėl Trakų salos pilies restauravimo. Tačiau XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje pilies atstatymo darbai iššaukė aršią Maskvos reakciją, kuri turėjo rimtų pasekmių visai tuometiniai paminklosaugos sistemai Lietuvoje.

Lietuvos SSR AT Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis (dešinėje) ir JAV lietuvių komunistų veikėjas Antanas Bimba plaukia apžiūrėti Trakų salos pilies griūvėsių. 1946 m. LCVA nuotrauka

Rašytojas Antanas Venclova su moksleiviais prie Trakų salos pilies griuvėsių. 1952 m. Fotonuotraukos autorius E. Šiško. LCVA.

Restauruojami Trakų salos pilies rūmai. 1959 m. LCVA nuotrauka.

Parodoje skelbiami dokumentai ir fotonuotraukos saugomos Lietuvos ypatingajame archyve (LYA), Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Kultūros paveldo centro archyve (KPCA), Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (NMKČDM) ir asmeniniame Vilmos Ektytės archyve.

Trakų salos pilies restauravimo ir atstatymo darbai. 1960 m. Fotonuotraukos autoriai V. Bražas, M. Baranauskas. LCVA.

Susipažinkite su paroda čia.