82-asis popiežiaus gimtadienis.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus šiandien švenčia gimtadienį, jam suėjo 82-eji metai.

Jorge Mario Bergoglio gimė Argentinos sostinėje Buenos Airėse 1936 m. gruodžio 17 d. imigrantų iš Šiaurės Italijos Pjemonto šeimoje.

J. M. Bergoglio vaikystėje. thepathlesstaken7.blogspot.com nuotrauka

Jorge Mario Bergoglio (stovi antras iš kairės) su šeima. CNS nuotrauka

Baigęs vidurinę mokyklą, Bergoglio pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet 1958 m. perėjo į Jėzaus draugijos noviciatą.

Baigęs noviciatą, buvo pasiųstas studijuoti į Čilę. Grįžęs į Argentiną, 1963 m. apsigynė filosofijos doktoratą. Porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 1970 m. studijavo teologiją. Dar studijų metais, 1969-ųjų gruodžio 13 d., priėmė kunigo šventimus. 1973 m. balandžio 22 d. davė amžinuosius vienuoliškus įžadus Jėzaus draugijoje.

J. M. Bergoglio SJ pirmiausia paskirtas noviciato magistru. Jau 1973 m. išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Nuo 1980-ųjų iki 1986 m. – jėzuitų kolegijos rektorius. Nuo 1986 m. tęsė studijas ir stažavosi Vokietijoje.

Kardinolas J. M. Bergoglio. ncregister.com nuotrauka

1992 m. gegužės 20 d. popiežius Jonas Paulius II t. Bergoglio paskyrė Buenos Airių augziliaru. Konsekruotas vyskupu tų pačių metų birželio 27 d. 1997 m. vyskupas Bergoglio paskirtas arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. vasario 28 d. tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas Bergoglio paskirtas kardinolu.

2013 metų kovo 13 d. kard. Jorge Mario Bergoglio vietoj pasitraukusio Benedikto XVI išrinktas Romos vyskupu ir Visuotinės Bažnyčios ganytoju, pasirinko Pranciškaus vardą.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Iš popiežiaus Pranciškaus kalbos 2014 m. rugpjūčio 15 d.:

Laimės nenusipirksi. O kai perki laimę, vėliau pajunti, kad jos nebėra... Perkama laimė ilgai netrunka. Tik laimė, kylanti iš meilės, yra ta, kuri trunka ilgai!

O laimės kelias paprastas: mylėk Dievą ir mylėk artimą, savo brolį, greta tavęs esantįjį, tą, kuriam reikia meilės ir daugybės kitų dalykų. „Bet, tėve, kaip man žinoti, kad myliu Dievą?“ Tiesiog jeigu myli artimą, jeigu nejauti neapykantos, jeigu tavo širdyje nėra neapykantos, vadinasi, myli Dievą. Tai ir yra užtikrintas įrodymas.