Popiežius Pranciškus vizito Lietuvoje metu ragino jaunus žmones: „Prisiminkite praeitį, pakalbinkite senolius – nėra nuobodu kalbėtis su vyresnio amžiaus žmonėmis. Eikite pas senolius ir paprašykite, kad jie jums papasakotų apie jūsų tautos šaknis, džiaugsmus, kentėjimus ir vertybes. Šitaip, semdamiesi iš savo šaknų, vesite pirmyn savo tautą, savo tautos istoriją siekdami didesnių vaisių. Brangus jaunime, jei norite, kad jūsų tauta būtų didi ir laisva, prisiminkite savo šaknis ir veskite tautą pirmyn.“

Šių žodžių įkvėpta jauna mergina Gintarė sukūrė videoprojektą „Tu – mano šaknys“. Pasak autorės, kai pasaulis taip greitai bėga, o ir mes kartu su juo, pražiopsome tai, kas svarbiausia, nes svarbiems dalykams reikia laiko. Pavyzdžiui, seneliams, kurie kalba lėtai. Tačiau su jais pakalbėjus, gyvenime stovime tvirčiau.