Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotrauka.

Sukanka 100 metų, kai Kaunas tapo laikinąja sostine.  Būtent sausio 2-ąją iš okupuoto Vilniaus pasitraukė laikinoji Lietuvos vyriausybė ir Kaunas de facto tapo Lietuvos Respublikos laikinąja sostine.  Pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metinės paminėtos jau Kaune.

Ši sukaktis bus pažymėta Kauno miesto muziejuje: planuojama diskusija ir pristatomas ambicingas, daugiau nei 20 metų truksiantis projektas „Prieš 100 metų". 

1919 metų sausį Jonas Vileišis buvo Lietuvos vyriausybės Vidaus reikalų ministras. Jo ir kitų tuomečių valstybės pareigūnų užduotis – perketi institucijas iš Vilniaus į Kauną, organizuoti krašto gynybą.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotrauka.

Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis teigia, jog 1919-ųjų metų pradžioje miestas iš tiesų buvo labai vargingas, išsekęs po karo, jo teigimu, „pati Lietuvos valstybė buvo labai silpna, apsupta kelių priešų, tik prasidėjo Nepriklausomybės kovos, bet vizija, žmonių tvirtas siekimas davė tai, kad po 22 metų turėjome tvirtą ir modernią europinę sostinę“.

Nors nėra jokio oficialaus dokumento, kuriame įtvirtintas Kauno kaip laikinosios sostinės statusas, bet de facto sostine Kaunas tapo 19-ųjų sausio 2-ąją.    

„Kaunui be galo reikšmingi metai, kadangi įvyksta didžiulis šuolis, kuris įvyksta ne tik dėl institucijų valstybinių, kariuomenės dalinių, savanorių plūdimo iš provincijos į Kauną, prasideda aktyvus draugijų darbas, švietimo veikla, suvažiuoja Lietuvos intelektualinis žiedas, daugybė mokytojų“, – apie istorinius metus pasakojo Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas. 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotrauka.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotrauka.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus nuotrauka.

lrt