Ar įmanomas krikščioniškas menas? Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesoriui Tomui Sodeikai ši sąvoka atrodo įtartina. 

Jis skaitė pranešimą „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“ praėjusių metų lapkritį Bažnytinio paveldo muziejuje vykusiame atvirame studijų savaitgalyje „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“.

Iliustruodamas krikščioniško meno sąvokos prieštaringumą profesorius nagrinėja du pavyzdžius – Giano Lorenzo Berninio skulptūrą „Šv. Teresės ekstazė“ (1647–1652 m.) ir Paulo Gauguino paveikslą „Regėjimas po pamokslo, arba Jokūbo grumtynės su angelu“ (1888 m.).

Bernardinai.TV