Nusidėjėlių pietūs (S. Köder 1973 m.)

Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo su juo. 
    Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie vaišių stalo, ir muitininkai bei nusidėjėliai vaišinosi kartu su Jėzumi ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų tarpo, išvydę jį valgantį kartu su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 
    Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“.

Skaitiniai E1 (17)

Žyd 4, 12–16: Su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto

Ps 19, 8. 9. 10. 15. P.: Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Kaip žinia, žydų tradicijoje nėra atvirkštinio judesio, kai nešvarus prisilietęs prie švaraus yra apvalomas, išskyrus vandens apsiplovimo apeigos bei gyvulių kraujo aukos.

Jėzus pats būdamas šventas, kviečia taip pat ir kitus siekti šventumo, tačiau jis mato šventumą Dievo išplėstame gailestingume, tai yra neatsiskiriant nuo viso to, kas yra anapus šventumo.

Jei Jėzus būna su muitininkais ir nusidėjėliais, tai ne todėl, kad mano, kad muitininkai ir nusidėjėliai yra geresni už kitus. Jis gerai suvokia nuodėmės reikšmę: nenuvertina blogio, neteisybės ar nutolimo nuo Dievo realybės.

Tačiau Jėzus pirmiausiai mato ne nusidėjėlį, bet žmogų, kuriam reikalinga pagalba. Vienintelė pagalba, kuri gali būti veiksminga tam, kuris jau ilgą laiką randasi nuodėmėje, yra gailestingumas.

Gailestingumas yra galia, kuri ateina iš Dievo ir pasireiškia nusidėjėlio nuodėmių atleidime, šiuo atveju, nusidėjėlio pašaukime: „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“ (Mk 2, 17).

„Šaukti“, vadinasi, kviesti į atsivertimą. Jėzus suteikia jiems čia ir dabar, realią ir veiksmingą atsivertimo galimybę.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai