Scena iš rež. Gyčio Padegimo spektaklio „Alksniškės“. Vilniaus kamerinio teatro nuotrauka

Vasario 15 d. Vilniaus kameriniame teatre vienas produktyviausių Lietuvos režisierių Gytis Padegimas pristatys Laikinosios sostinės atminimo metams skirtą spektaklį apie prezidentą Kazį Grinių „Alksniškės“, kuriuo siekiama atsigręžti į vieną demokratiškiausių Lietuvos prezidentų, priminti visuomenei apie didelį jo įnašą Lietuvos kultūrai, švietimui, viešajam diskursui ir prisiminti jo gyvenimo misiją – tarnavimą demokratijai.

„Šiais sudėtingais laikais, kai demokratija daugelyje šalių darosi tarsi nebereikalinga, jis mums yra svarbus pavyzdys“, – pabrėžė režisierius G. Padegimas.

Spektaklyje ne tik atsiskleidžia K. Griniaus asmenybė, bet ir kitu rakursu parodomi svarbiausi tuometiniai istoriniai įvykiai. Prezidento dialoguose su giminaičiais, kaimynais ir gyvenimo bendrakeleiviais atsiskleidžia K. Griniaus išgyvenimai, filosofinė pozicija bei asmeniniai bruožai – tolerancija, demokratiškumas, pacifizmas, išmintis.

Spektaklio veiksmas vyksta 5-ajame XX a. dešimtmetyje, kai K. Grinius už protestą dėl žydų naikinimo buvo ištremtas iš Kauno į savo gimtąjį kaimą – Selemos Būdą. Atskirtas nuo įprastos sau veiklos, trečiasis prezidentas prisimena kertinius savo ir visos Lietuvos gyvavimo taškus – kovą už demokratiją, žodžio, religijos ir kitų laisvių įsigalėjimą Lietuvoje, 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą, tolesnę visuomeninę veiklą.

Rašydamas pjesę spektakliui „Alksniškės“, režisierius G. Padegimas gręžiasi į istorines asmenybes, išlikusius dokumentinius jų tekstus: Kazio Griniaus atsiminimus, Gedimino Ilgūno ir Alfonso Eidinto monografijas, prezidento sūnaus Liūto Griniaus atsiminimus (išleistus JAV) bei tekstus iš 1926 m. „Varpo“, skirto Prezidentui.

Spektaklis skirtas Laikinosios sostinės atminimo metams.