Tėvas Antanas Saulaitis SJ

Popiežius Pranciškus ragina kiekvieną krikščionį suvokti savo gyvenimą kaip misiją eiti šventumo keliu. Ir vis dėlto misionieriais dažniausiai vadiname tuos, kurie trokšta pažinti tolimus kraštus ir jų žmones, visuotinę Bažnyčią. Vienas žymiausių šių laikų misionierių tėvas Antanas Saulaitis ne tik daug metų praleido misijose, bet ir visą gyvenimą domėjosi kitų šalių kultūra. Jo didžiulė kolekcija pirmąkart eksponuojama parodoje „Misijų stotelės. Lietuvių misionierių šimtmečio kelias“.

Šį sekmadienį susitinkame su jėzuitu Antanu Saulaičiu, Bažnytinio paveldo muziejuje veikiančios parodos kuratore Alina Pavasaryte ir dviem savanoriais - Ramune ir Audriumi, kurie jau ne kartą vyko į Ruandą, pas legendinį misionierių salezietį Hermaną Šulcą ir net susituokė jo įkurtoje našlaičių sodyboje.

Misionierių pavyzdžiai galbūt įkvėps, padrąsins ir kitus giliau pažinti platųjį pasaulį – ir ne vien kaip turistams. Juk dalindami save ir priimdami vietinius žmones atrandame ir kitų kultūrų lobius.

Laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį, 7.00 val. per LRT televiziją, 15.40 val. per LRT plius, po eterio – mediatekoje.

Laidos autorė Ingrida Laimutytė, vedėja Dalia Michelevičiūtė.