Bažnytinio paveldo muziejaus nuotrauka

Nuo 2019 m. vasario 28 d. Bažnytinio paveldo muziejuje eksponuojama vertinga Šnipiškių Jėzaus skulptūra, ilgą laiką laikyta dingusia.

Šnipiškių Jėzus – tai Kristaus, nešančio kryžių, figūra, buvusi koplytėlėje, prie Žaliojo tilto. Tai – istorinis, kultūrinis ir religinis Vilniaus akcentas. Manoma, kad skulptūra buvo pastatyta apie 1720 m. ant kalvelės, kurioje palaidotos 1709–1710 m. maro epidemijos aukos. Ją pastatę ir prižiūrėję jėzuitai norėjo priminti vilniečiams ir vienuolių rokitų pasiaukojimą: likę mieste globoti sergančiųjų, visi jie mirė nuo maro. Šv. Roko gailestingumo broliai arba rokitai, buvo vyrų vienuolija, kuri rūpinosi vargšais ir ligoniais špitolėse. Kristus, nešantis kryžių, taip pat nurodė kelią piligrimams, vykstantiems Verkių Kalvarijų link.

Šnipiškių Jėzaus skulptūra garsėjo tikinčiųjų patiriamais stebuklais, todėl jos kopijos ir atvaizdai paplito visoje Lietuvoje. Skulptūros reikšmę primena Jono Kazimiero Vilčinskio išspausdintos litografijos ir mažo formato religiniai paveikslėliai, garsių Vilniaus fotografų Jozefo Čechovičiaus ir Jano Bulhako nuotraukos.

Skulptūra dingo XX a. 6-ajame dešimtmetyje, sovietų valdžios nurodymu sunaikinus koplytėlę prie Žaliojo tilto. 2017 m. Šv. Rapolo bažnyčios rūsyje netikėtai rasta Kristaus, nešančio kryžių, figūra. Nors kūrinys apgadintas, galima spėti, kad tai – garsusis Šnipiškių Jėzaus atvaizdas. 2018 m. skulptūrą restauravo polichromuoto medžio specialistai Greta Žičkuvienė ir Rolandas Vičys.