Evgenios Levin nuotrauka

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia 2019 m. kovo 11 d. 17 val. kviečia į šv. Mišias už Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus.

Be šv. Mišių, kurias aukos broliai pranciškonai su skaitomais tekstais iš Vidmantės Jasukaitytės „Maldų knygos”, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija” (šiemet švenčiantis savo kūrybinės veiklos 45-ąsias metines), diriguojamas Lino Balandžio, atliks profesionaliosios lietuvių muzikos pradininko Juozo Naujalio kūrinius ir kitų kūrėjų jam skirtas kompozicijas bendru pavadinimu „Motetų vėrinys“.

Trombonininkų kvartetas: Vaidas Andriuškevičius, Marius Balčytis, Albinas Gražulis, Valentas Marozas.

Programą pristatys muzikologė Dainora Merčaitytė.

Lietuvių muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-ojo gimtadienio išvakarėse chorinės ir sakralinės muzikos mėgėjus pasitiks unikalus koncertas „Motetų vėrinys“. Juo norima atsigręžti į lietuvių kompozitoriaus, choro dirigento bei vargonininko Juozo Naujalio asmenybę, sukūrusio daug religinio turinio kūrinių.

Vienas sėkmingiausių polifoniškai plėtotų Juozo Naujalio žanrų buvo motetai. Sukurta 14 motetų lotynų kalba ir sudėtinga, tačiau itin vertinga meniniu požiūriu giesmė „Verkit, aniuolai“, kuri nėra dažnai atliekama chorų programose. J. Naujalio sakralinė chorinė ir vargoninė muzika kompozitoriui gyvam esant pasklido už Lietuvos ribų, buvo spausdinama Lenkijoje, Vokietijoje, JAV, o už „Missa pro defunctis“ S. Moniuškos konkurse J. Naujalis pelnė pirmąją premiją.

Koncerto programoje „Motetų vėrinys“ J. Naujalio autentiški motetai susipins su dabarties lietuvių kompozitorių naujai sukurtais motetais. Į motetų vėrinio idėją atsiliepė būrys lietuvių muzikos autorių, gyvenančių ir kuriančių Lietuvoje ir už jos ribų: Jūratė Baltramiejūnaitė, Diana Čemerytė, Dalia Kairaitytė, Algirdas Martinaitis, Vytautas Miškinis, Giedrė Pauliukevičiūtė,  Alvidas Remesa, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Donatas Zakaras.

Siekiant koncerto tembrų įvairovės, greta partitūrų mišriam chorui nuskambės ir kompozicijos lygiems balsams, taip pat specialiai šiai programai aranžuoti keli J. Naujalio vargoniniai preliudai trombonų kvartetui bei specialiai J.Naujalio metams sukurta Zitos Bružaitės kompozicija „Fanfaros patriarchui“.

Šis koncertas yra svarbus chorinės muzikos premjerų įvykis, nusilenkiantis iškiliam lietuvių kompozitoriui ir pakiliam Lietuvos tautinio atgimimo laikmečiui. Kovo 11 dieną koncertą skirsime ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams. 

Organizatorių informacija