Unsplash.com nuotrauka

Štai kur žmogaus prakilnybė, štai kur jo garbė ir didybė – tai iš tiesų pažinti tą, kuris yra didis, su juo vienytis, ir iš Viešpaties garbės semti sau garbę. (...)

Tai yra tobulas bei tikras didžiavimasis Dievu, kai žmogus nesipuikuoja savo teisumu, bet supranta stokojąs tikrojo teisumo ir esąs nuteisintas vien Kristaus tikėjimu.

Iš šventojo vyskupo Bazilijaus Dižiojo „Pamokslų“