Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

Visi Viešpatyje gyvename ir nuo jo priklausome, ir nieko nėra aukščiau už šį gėrį, nes jis yra dieviškas. Niekas nėra geras, tik vienas Dievas, vadinasi, kas yra gera, tas dieviška, kas dieviška, tas gera, štai dėl ko sakoma: Tu dalini jiems, o jie viską ima, kai ištiesi ranką – jie sotūs gėrybėm. Tik iš Dievo gerumo mes gauname visų gėrybių, nesuteptų blogiu.

Iš šventojo vyskupo Ambraziejaus traktato „Apie bėgimą nuo pasaulio“