Vytautas Skuodis Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje. 1980 m. sausis. Archyvai.lt nuotrauka

Kovo 21-ąją šventėme disidento Vytauto Skuodžio 90-ąsias gimimo metines. 

Vytautas Skuodis gimė 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje (JAV). 1930 m. šeima grįžo gyventi į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 1948–1953 m. Vilniaus valstybiniame universitete baigė geologijos studijas. 1969 m. įgijo gamtos mokslų kandidato mokslinį laipsnį.

Dirbdamas Vilniaus universitete, V. Skuodis įsitraukė į disidentinį judėjimą. 1975‒1979 m. parengė ir išplatino monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“, kurioje apžvelgė sovietinės santvarkos ydas, kritikavo tikinčiųjų persekiojimą, ateistinį švietimą ir auklėjimą, antireliginę propagandą.

1978‒1979 m. redagavo pogrindinį leidinį „Perspektyvos“, kuriame buvo analizuojami žmogaus teisių pažeidimai Sovietų Sąjungoje, aptariamos Lietuvos valstybingumo atgavimo galimybės, kritikuojama rusifikacijos politika. „Perspektyvose“ buvo spausdinami Liudo Dambrausko, Stasio Stungurio, Gintauto Iešmanto, Povilo Pečeliūno tekstai, publikuojami Rusijos disidentų rašiniai. 1978–1981 m. buvo išleisti 22 „Perspektyvų“ numeriai.

V. Skuodis nuolat rinko duomenis apie tikinčiųjų teisių pažeidimus, dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje. Į Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) akiratį pateko 1979 m. antroje pusėje. 1979 m. pabaigoje jo namuose buvo atliktos kelios kratos, per kurias rasta pogrindinių leidinių, „ideologiškai žalingos“ literatūros, antisovietinio turinio rankraščių. 1979 m. gruodžio 28 d. už „už amoralius poelgius ir tolesnį negalėjimą atlikti pedagogo ir auklėtojo funkcijų“ V. Skuodis buvo atleistas iš darbo Vilniaus valstybiniame universitete, 1980 m. sausio 9 d. suimtas.

1980 m. kaip „ypatingai pavojingas valstybinis nusikaltėlis“ nuteistas 7 metams griežtojo režimo lagerio bausme ir 5 metams tremties. Pagal Lietuvos SSR baudžiamojo kodekso 68 straipsnio 1 dalį, V. Skuodis buvo kaltinamas, kad: „sistemingai klausėsi užsienio radijo antitarybinio turinio laidų, skaitė nelegalią tokio pat turinio bei ideologiškai žalingą literatūrą, todėl jam susiklostė antitarybinė nacionalistinė pasaulėžiūra.“

Kalėjo Baraševo lageryje (Mordovija). 1987 m. nuo tolesnės bausmės atleistas, su šeima ištremtas iš SSRS, iki 1989 m. gyveno JAV. Gyvendamas Čikagoje aktyviai skleidė žinias apie padėtį SSRS okupuotoje Lietuvoje, teikė informaciją JAV ir Kanados valstybinėms įstaigoms, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose. 1988 m. įsteigto koordinacinio centro Democracy and Independence vienas kūrėjų.

2016 m. gruodžio 7 d. Vytautas Skuodis, eidamas 88-uosius metus, mirė Vilniuje.

Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakulteto dėstytojas Vytautas Skuodis (pirmoje eilėje trečias iš kairės) dėstytojų ir studentų susirinkime. Archyvai.lt nuotrauka
Vytautas Skuodis (pirmas iš kairės) su grupe geologų Kauno hidroelektrinės statybos vietoje. Archyvai.lt nuotrauka
Vytautas Skuodis. Archyvai.lt nuotrauka
Vytautas Skuodis. Archyvai.lt nuotrauka
Vytautas Skuodis. Archyvai.lt nuotrauka
Vytautas Skuodis. Archyvai.lt nuotrauka

Daugiau informacijos apie Vytautą Skuodį galite rasti Archyvai.lt parengtoje virtualioje parodoje.

Parengta pagal Archyvai.lt informaciją.