Apreiškimas. Nestorovas, Rusija 19 a.

VIEŠPATIES APREIŠKIMO Švč. Mergelei Marijai iškilmė švenčiama kovo 25 d. Šio evangelinio įvykio prasmę komentuoja šveicarų teologas Hansas Ursas fon Baltazaras (1905–1988).

Ką reiškia toks sveikinimas

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pranešė Marijai: „Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi.“ 

Jau apreiškimo metu, kai angelas pasakė, kad Dievas jai yra numatęs ypatingą malonę, ji nusigando (kaip ir kiekvienas, Biblijoje paliestas Dievo žodžio), ji „galvojo sau, ką reiškia toks pasveikinimas“ (Lk 1, 29). Marija nuolatos įtraukta į slėpinius, kurių prasmės ji neįstengia įminti, tačiau, užuot pasidavusi nevilčiai, ji juos patalpina savo širdyje, kad kartais juos apmąstytų (graikų k. žodis symballein, Luko vartojamas 2, 19, iš tikrųjų reiškia „sumesti draugėn, krutinti“, taigi: apžiūrėti iš visų pusių).

Tai anaiptol nereiškia, kad Marijai iš pat karto viskas tampa aišku; ne, ji turi nenuilstamai stengtis, kad bent kiek suprastų tuos didelius dalykus. Ji turi vieną pamatinę patirtį: jai buvo pasakyta, kad ji pradėsianti sūnų, bet ne iš vyro, o iš Šventosios Dvasios. Ir štai ji, mergelė, pastoja. Jai buvo pasakyta, kad šis sūnus vadinsis „Aukščiausiojo Sūnumi (Lk 1, 32): kaip žydė gali suprasti, kad Jahvė turės sūnų? Bet juk jos nėštumas tikras dalykas. Įsikūnijimas yra faktas, kurį ji nepaliaujamai svarstė, tačiau jo nesuprato.

Kaip tas nesuvokiamas dalykas įvyko? „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu“ (Lk 1, 35). Angelas jai apreiškė ne tik Įsikūnijimą, bet ir iš esmės visą Trejybės paslaptį: „Viešpats su tavimi“ – tai Jahvė, Dievas Tėvas, kurį ji pažįsta. Jai besistebint, ką galėtų reikšti šis pasveikinimas, pasakoma: „Tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“, kuris kartu  bus Dovydo sūnus. Į klausimą, ką jai reikės daryti, jeigu šis sūnus ne iš vyro, atsakoma: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs.“

Taigi tame, kas jai nutiko, glūdi Trejybė. Šį faktą buvo galima svarstyti ir svarstyti, jis toks gilus, jame ji išvydo visų Dievo pažadų išsipildymą (su Dovydo sūnumi iškilo ir Mesijo klausimas) ir galbūt akies krašteliu pamatė jo kančią.

Hansas Ursas fon Baltazaras, †1988

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

Sekmadienių mišiolėlis "Gyvoji duona"