Jėzus bylojo savo mokiniams: 
    „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. 
    Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę“.

Skaitiniai KV (161)

Įst 4, 1. 5–9: Gerbkite įstatymus, laikykitės jų

Ps 147, 12–13. 15–16. 19–20. P.: Šlovink, Jeruzale, Viešpatį!


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Šiandien Jėzus sako, kad atėjo ne panaikinti Įstatymo bei Pranašų (tai yra Senosios Sandoros), bet juos įvykdyti. Mes galvotume, kad daug paprasčiau yra atsisakyti, panaikinti ir viską daryti iš naujo, nei stengtis pataisyti esamą būklę.

Kiek didesnių ar mažesnių skilimų būta Bažnyčioje vien dėl to, kad buvo einama lengviausiu keliu: kurti nauja, užuot stengiantis atnaujinti tai, kas esama.

Kiek didesnių ar mažesnių skilimų būna šeimose, darbovietėse, bendruomenėse, parapijose, maldos grupelėse, kai, susidūrus su sunkumais, nesutarimais, akivaizdžiu nutolimu nuo pirminių idealų, trenkiama durimis, nutraukiami saitai, draugai tampa priešais.

Sakoma, kad šv. Pranciškus ir Martynas Liuteris skyrėsi tik vienu aspektu, – pirmasis, matydamas Bažnyčios sugedimą, atnaujino ją iš vidaus, o antrasis, kovodamas su to meto piktnaudžiavimais, galiausiai įkūrė savo Bažnyčią.

Būkime restauratoriais, o ne griovėjais.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai