Garsioji Evangelijos ištrauka apie svetimautoją šiandien vėl užkalbina kiekvieną. Pasakojime svarbiausia ne kronika ir istorinės detalės, o perteikiama žinia. Todėl nežinome įvykių dalyvių vardų: prie įvairių veikėjų galime įrašyti net ir savo pačių ar kitų asmenų vardus...

Jėzus išgelbsti myriop pasmerktosios gyvybę, ištardamas žodžius, į kuriuos teisiantieji nepanoro įsigilinti. O kaip aš būčiau pasielgęs tomis aplinkybėmis? Kaip elgiuosi šiandien vis atsidurdamas panašiose situacijose?

Homilijos autorius – kun. Vytautas Brilius, Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, Vilniaus Šv. Teresės parapijos rezidentas.


Bernardinai.TV