Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

Tikras džiaugsmas ir tikros iškilmės yra tada, kai atitolinamos nelaimės. Norėdamas tatai pasiekti, tegu kiekvienas padoriai gyvena ir tegu savo širdyje mąsto apie ramybę, kylančią iš Dievo baimės. Taip ir šventieji savo gyvenime kiekviena diena džiaugdavosi it švente.

Iš šventojo vyskupo Atanazo „Velykinių laiškų“