Krizmos Mišios Vatikane. 2019 m. balandžio 18 d. EPA nuotrauka

Didįjį ketvirtadienį žodžiais – „Tai darykite mano atminimui“– Kristus įsteigė Kunigystę. Kviečiame melstis už dvasininkus ir dėkoti už jų pašaukimo dovaną. 

„O kunige! Tu nebesi sau, nes dabar esi Dievas. Tu nebesi sau, nes dabar esi vergas ir Kristaus tarnas. Tu nebepriklausai sau, nes esi Bažnyčios sužadėtinis. Tu nebesi pats sau, nes esi tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Tu nebesi iš savęs, nes tu esi niekas. Kas tuomet tu esi? Niekas ir viskas. O kunige! Rūpinkis, kad tai, kas buvo pasakyta Kristui kabant ant kryžiaus, būtų sakoma ir tau: ‘Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti’“. (Šv. Norbertas)

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka