Šventojo kapo bazilika. Vatican News nuotrauka
Šventosios Žemės krikščionys ir piligrimai Velykų tridienį švenčia tose pačiose vietose, kuriose vyko šiomis dienomis liturgijoje minimi slėpiniai – Getsemanės sode, Siono kalne, prie Paskutinės vakarienės menės, Golgotą ir Kristaus palaidojimo vietą gaubiančioje Šventojo Kapo bazilikoje.

Jeruzalės lotynų patriarchato katalikai ir piligrimai renkasi į Šventojo Kapo bazilikoje Didžiojo ketvirtadienio rytą aukojamas Krizmos Mišias. Šventosios Žemės krikščionys Paskutinės vakarienės Mišias norėtų švęsti Paskutinės vakarienės menėje, tačiau tai neįmanoma, nes viduramžiais perstatyta menė, esanti toje pačioje vietoje, kur pasak tradicijos buvęs palaidotas karalius Dovydas, priklauso Izraelio valstybei ir krikščioniškos apeigos čia draudžiamos. Šventosios Žemės pranciškonų kustodija visai šalia turi vienuolyną su vadinamąją Mažąja Paskutinės vakarienės mene. Joje vyksta kojų plovimo apeigos, o Paskutinės vakarienės Mišios aukojamos Švenčiausiojo Išganytojo bažnyčioje.

Didžiojo ketvirtadienio vakarą Getsemanės bažnyčioje vyksta maldos budėjimas. Jau ankstyvą penktadienio rytą Šv. Kapo bazilikoje prasideda Viešpaties kančios apeigos. Vidudienį Jeruzalės senamiestyje einamas Kryžiaus kelias. Didžiojo šeštadienio rytą Šventojo Kapo bazilikoje prasideda Velyknakčio budėjimas. Toks neįprastas laikas nulemtas nuo devynioliktojo amžiaus galiojančio status quo, kuriuo tuo metu Palestiną valdžiusi Osmanų imperija padalijo maldos laiką pagrindinėse šventosiose vietose tarpusavyje nesutariančioms krikščionių bendruomenėms. Sekmadienio rytą Šv. Kapo bazilikoje aukojamos Velykų dienos Mišios. Pirmadienį Šventosios Žemės katalikai ir piligrimai dalyvauja Mišiose Qubeibeh vietovėje, į šiaurės vakarus nuo Jeruzalės, kur, kaip tikima, buvęs Emauso miestelis – prisikėlusio Kristaus susitikimo su mokiniais vieta.

Šiemetinės Velykos sutampa su hebrajiška Peisacho šventę, žydų Velykomis. Penktadienio vakarą prasidės aštuonias dienas švenčiamas Izraelio tautos išvedimo iš Egipto vergijos minėjimas. Šiuo įvykiu prasidėjo kelionė, į kurią Kristaus aukos ir prisikėlimo dėka įsiliejo visa žmonija.