Judėjos dykuma. Kosto Kajėno nuotrauka

Daug kas pranašų buvo skelbta apie Velykų slėpinį, tai yra patį Kristų, kuriam garbė per amžių amžius. Amen. (...)

Atvestas it ėriukas ir papjautas lyg avinėlis, Jis išpirko mus iš pasaulio stabmeldystės tarsi iš Egipto nelaisvės ir išlaisvino mus iš šėtono vergystės kaip nuo faraono rankos; Jis pažymėjo mūsų sielas savąja Dvasia, mūsų kūno narius – savuoju krauju.

Iš šventojo vyskupo Melito Sardiečio „Velykų homilijos“