Paryžiaus Dievo Motinos katedros rozetė. Unsplash.com nuotrauka

Los Andželo vyskupas augziliaras Robertas Barronas Paryžiaus Dievo Motinos rozetę pateikia kaip vieną iš gražiausių palaimintojo regėjimo simbolių. Šv. Tomas Akvinietis, kuris dėstytojaudamas Paryžiuje be abejonės lankėsi šioje katedroje, teigė, kad žmogaus dvasia siekia save peržengti siekdama tiesos, gėrio ir grožio. Plačiau apie tai iš R. Barrono lūpų – video anglų kalba.

Galvodami apie gaisro apgadintą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, bandome suprasti, kodėl mes esame sukrėsti ne tik jos gaisro, bet ir paties grožio. Siūlome ištraukas iš popiežiaus Benedikto XVI kalbos per susitikimą su pasaulio menininkais 2009 m. lapkričio 21 d. Siksto koplyčioje. Vertė „Bažnyčios žinios“.

Grožio patyrimas – tikro grožio, o ne efemeriško ir paviršutiniško – ieškant prasmės bei laimės nėra koks nors priedas ar šalutinis dalykas. Grožio patyrimas nenutolina nuo tikrovės, bet, priešingai, veda į tiesioginį susitikimą su kasdiene mūsų gyvenimo tikrove. Jis tikrovę išlaisvina iš tamsos, perkeičia ir daro spindinčią bei gražią.

Unsplash.com nuotrauka

Pagrindinė tikrojo grožio užduotis, kaip pabrėžia Platonas, yra žmogų išganingai sukrėsti, paskatinti išeiti iš savęs, išplėšti iš nusiminimo bei įpratimo prie kasdienybės, netgi priversti jį kentėti, perverti kaip strėle ir pažadinti, iš naujo atveriant širdies ir dvasios akis, suteikiant jam sparnus ir patraukiant aukštyn.

Unsplash.com nuotrauka

Tapytojas George‘as Braques‘as taip pratęsia šią mintį: „Menas turi neduoti ramybės, tuo tarpu mokslas ramina.“ Grožis trikdo, tačiau per tai primena mums galutinę paskirtį, grąžina į kelią, pripildo naujos vilties, suteikia drąsos iki galo išgyventi nepakartojamą egzistencijos dovaną. 

Unsplash.com nuotrauka

Autentiškas grožis atveria žmogaus širdį ilgesiui, giliam troškimui pažinti, mylėti, artintis prie kitų, tiesti ranką Kitam, tam, kuris mus pranoksta. Leisdami grožiui mus giliai sujaudinti, sužeisti, atverti mums akis, iš naujo atrasime regėjimo džiaugsmą ir suvoksime gilią savo egzistencijos reikšmę, Slėpinį, kurio dalis esame ir iš kurio galime semtis pilnatvės, laimės, karšto noro kasdien įsipareigoti.

EPA nuotrauka

Grožio kelias moko mus suvokti visumą dalyje, begalybę baigtinybėje, Dievą žmonijos istorijoje. Simone Weil apie tai rašė: „Viskame, kas pažadina mūsų gryną ir autentišką grožio jausmą, tikrai yra Dievas. Tai savotiškas Dievo pasaulyje įsikūnijimas, kurio ženklas yra grožis. Grožis yra eksperimentinis įrodymas, kad įsikūnijimas galimas. Todėl kiekvieno tikro meno prigimtis religiška.“

EPA nuotrauka

Parengė Milda Vitkutė