Kristijonas Donelaitis „Raštai“. T. II. Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai. Sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 m.

Kristijono Donelaičio „Raštų“ t. 2 publikuojami poetinių tekstų – „Metų“ eilučių ir žodžių junginių, „Metų“ fragmento „Forsetzung“, „Pričkaus pasakos apie lietuvišką svodbą“, šešių pasakėčių („Lapės ir gandro čėsnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Pasaka apie šūdvabalį“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“), trijų vokiškų eilėraščių („[Ihr Schatten schneller Zeit]“, „[Der Gott der Finsterniß]“, „[Unschuld sey mein ganzes Leben]“) ir kitų eiliavimų – dokumentiniai ir kritiniai leidimai, eilėraščių vertimai.

Dokumentinių leidimų tikslas – pateikti dokumentiškai tikslius (paraidinius diplomatinius), skaitmeninėmis priemonėmis parengtus ir šiuolaikiniais senųjų grafemų analogais perteiktus poetinių tekstų perrašus. Kritinių leidimų tikslas – pateikti skaitmeninėmis priemonėmis parengtus ir šiuolaikinėmis grafinėmis priemonėmis perteiktus kritinius (tekstologinės analizės metodais nustatytus ir argumentuotus, į definityvią redakciją pretenduojančius) poetinių tekstų leidimus literatūrinių tyrimų, sklaidos ir visuotinei kultūrinei vartosenai skirtų versijų tikslais. Dokumentiniais ir kritiniais leidimais Donelaičio poetiniai tekstai skelbiami kaip ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldas.

Knygą sudaro įvadinė ir publikacijų dalys. Įvadinėje dalyje spausdinamas įvadas, santrumpų sąrašai, šaltinių ir literatūros sąrašas, publikacijų dalyje – dokumentiniai ir kritiniai poetinių tekstų leidimai. Įvade pateikiamas rankraštinių ir spausdintų šaltinių išoriniais ir vidiniais aprašai, tekstų kalba ir rašyba (rašyba, skyryba, kirčiavimas, fonetika, morfologija, sintaksė, leksika), veikalų ir rankraščių istorija, pagrindinių poetinių tekstų leidimų (kritinių, dokumentinių, fotografuotinių ir populiariųjų) charakteristika ir tekstų rengimo principai.

Dokumentiniai perrašai ir kritiniai tekstai šiame leidime teikiami priešpriešiniuose atvarto puslapiuose. Dokumentinių perrašų pagrindiniame lauke teikiama: rankraštinių šaltinių – vėliausio autorinių taisymų sluoksnio suformuotas užrašo pavidalas, spausdintų šaltinių – autoriaus arba kitų rengėjų suformuotas užrašo pavidalas. Su dokumentiniais perrašais teikiami šaltinių aparatai (užrašų ypatybių, taisymų, išskaitymo problemų, nuorašų skirtumų, rinkimo klaidų, fragmentų panaudojimo „Metų“ tekste nuorodos, kitų dokumentinių tų pačių šaltinių publikacijų skirtumai). Kritinių tekstų pagrindiniame lauke – definityvios transliteruotų ir transkribuotų tekstų redakcijos. Su kritiniais tekstais teikiami tekstų istorijos ir skaitymų pagrindimų aparatai (kitų šaltinių skirtumai, kritinių leidimų redakcijų alternatyvos).

Naujojo Kristijono Donelaičio „Raštų“ leidimo adresatu numatoma filologų bendruomenė – tekstologai, lingvistai, literatūrologai, literatūros istorikai, redaktoriai, taip pat kultūros istorikai. Poetiniai tekstai publikuojami taip, kad jie atlieptų įvairius filologinius poreikius.