Povilas Karpavičius. Vėjas. 1939 m.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. 
    Aš jums tai paskelbiau, kad nepasipiktintumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo 
metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs“. 

Skaitiniai KV (273)

Apd 16, 11–15: Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams

Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b. P.: Myli Viešpats savo tautą. / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink mūsų vidų ir pasaulio veidą.

Šventoji Dvasia veikia pasaulio chaose, senoje kūrinijoje kaip raugas apie kurį kalba Jėzus savo palyginimuose, visa kreipdama į naują tvarką – „prisikėlimą“, „Karalystę“, „naują dangų ir naują žemę“. Dievo Dvasia atnaujina žmoniją ir visatą. Ji yra išlieta kiekvieno mūsų širdyje ir skatina besąlygiškai siekti Gėrio, kol Dievas bus viskas visame kame. Dievo Dvasia vienija nepaneigdama skirtingumų ir įvairovės.
 
Šventoji Dvasia yra pagrindinė Bažnyčios misijos įkvėpėja ir veikėja. Jėzus išsirinko apaštalus ir siuntė juos, kad neštų vaisių šventumu ir meile, ir liudytų Evangeliją pasaulyje, kuris dažnai yra jai priešiškas. Tik Šventoji Dvasia gali duoti drąsos įveikti priešiškumus. Kad augtume šventumu ir meile, turime geriau pažinti Šventosios Dvasios galią ir dovanas, ir kviesti ją į savo gyvenimą.

Kai atsiveriame Dievo Dvasiai, ji suteikia asmenišką prisikėlusio Kristaus, dangaus ir žemės Viešapties, patirtį: šiandien tai vadiname „Šventosios Dvasios krikštu“. Dvasia pažadina prisikėlusio Jėzaus tikrovę ir galią mūsų širdyse. Ji atveria naujas galimybes mums, dovanoja prasmę ir mūsų pasaulį daro didesnį. Savo švelniu, bet galingu veikimu, ji įgalina mus mylėti ir siekti šventumo, ir liudyti Tėvo meilę, kurią apreiškė Jėzus.

Kaip Šventoji Dvasia mano pasaulį daro didesnį?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai