Jacopo Bassano (Jacopo da Ponte). Stebuklinga žūklė (16 a.)

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos?“ 
    Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“. 
    Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano avinėlius“. 
    Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ 
    Tas atsiliepė: „Tai, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu“. 
    Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles“. 
    Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ 
    Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu“. 
    Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis. 
    Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, – kitas tave perjuos ir ves, kur nenori“. 
    Jis taip pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!“ 

Skaitiniai KV (303)

Apd 25, 13b–21: Mirusis Jėzus, kurį Paulius tvirtino esant gyvą

Ps 103, 1–2. 11–12. 19. 21. P.: Viešpats danguj savo sostą pastatė. / Aleliuja.


Komentaro autorius - Robertas Urbonavičius

Šios dienos Evangelija pasakoja tikriausiai pačią gražiausią Prisikėlusio Kristaus pasirodymo istoriją: ežeras, degantis laužas, pusryčiai... visa tai taip kasdieniška, bet kartu ir didinga, - Mokytojas pasirodo ne su dieviška galybe, bet su bičiulišku artumu.

Daugybės šventųjų autorių ir nešventų egzegetų išnarpliotas Jėzaus ir Petro dialogas po sočių pusryčių, greta visų teologinių prasmių, aiškiai įvardina tai, jog bet kurios tarnystės pagrindas pirmiausia yra meilė Jėzui, - tik paskui eina šventimų laipsnis, teologo diplomas, oratorystės gabumai, psichologijos ir sociologijos žinios, diplomatiniai ir administraciniai sugebėjimai.

Jeigu norime būti Kristaus mokiniai, privalome sąžiningai atsakyti į Jėzaus klausimą: „Ar myli mane?“ Ir ne vienąkart. Kasdien.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai