Šv. Benas. Johann Michael Rottmayr (1702 m.)

Birželio 16 d. minime šv. Beną (Benno) (1010-1106), vyskupą.

Benas gimė Hildešeime, Vokietijoje. Mokėsi Šv. Mykolo abatijoje. Tapo Gozlaro (Hanoveryje) kanauninku, imperatoriaus Henriko III kapelionu ir Meiseno vyskupu 1066 m.

Benas kurį laiką buvo įkalintas už tai, kad rėmė aukštuomenę prieš Henriką IV. Iš jo buvo atimta vyskupija. Benas kreipėsi į antipopiežių Gilbertą, kurį rėmė Henrikas, gailėdamasis dėl savo klaidų, ir po kurio laiko buvo išlaisvintas bei išteisintas. Jis žadėjo rūpintis taika Saksonijoje, tačiau po keleto metų vėl grįžo pas tikrojo popiežiaus šalininkus.

Benas padarė daug gero savo vyskupijai – vykdė bažnytines reformas, rūpinosi materialine plėtra.

Paskutiniais gyvenimo metais Benas nemažai misionieriavo. Jis kanonizuotas 1523 m.

Šv. Benas yra Jis globoja žvejus bei audėjus.