Birželio 20 d. minime šv. Silverijų (m. 537), popiežių ir kankinį.

Silverijus gimė Frosinone, Italijoje. Buvo popiežiaus Hormizdo sūnus. 536 m., kai mirė popiežius Agapitas I, Silverijus buvo subdiakonu Romoje.

Ostrogotų karalius Teodehadas paskubomis padarė jį vyskupu ir pasiūlė į popiežius, nes norėjo užkirsti kelią kandidato iš Rytų išrinkimui. Silverijus tų metų birželio 1 ar 8 d. buvo išrinktas popiežiumi, tačiau tuoj pat užsitraukė imperatorienės Teodoros ir bizantiečių neapykantą, kadangi atsisakė pripažinti monofizitų patriarchus - Antimą ir Severą.

Ostrogotų armija nusiaubė dalį Romos, o popiežius buvo pagrobtas ir išgabentas į Mažąją Aziją.

537 m. kovą bizantiečių vadas Belizarijus imperatorienės įsakymu paskelbė Vigilijų popiežiumi. Imperatorius Justinijanas įsakė sugrąžinti Silverijų. Tačiau, vos išsilaipinęs Italijoje, popiežius buvo suimtas ir Vigilijaus įsakymu nugabentas į salą prie Neapolio. Ten jis mirė iš bado.

Kiti šaltiniai teigia, kad Silverijus buvo nužudytas. Nuo valdymo nušalintas lapkričio 11 d., mirė gruodžio 2 d.

„Šventųjų gyvenimai“